O nás

DAVON s.r.o. je ryze českou soukromou firmou již od svého založení v roce 1994, věnuje se vývoji a výrobě vlastních speciálních výrobků pro stavebnictví a těžební průmysl. Nejdříve byla vyvinuta ucelená řada hydraulických drapáků, poté vznikla rozsáhlá řada stacionárních rozbíjecích zařízení, které jsou dnes hlavním vývozním artiklem firmy. Později vznikla ucelená řada lopat pro rýpadla a nakladače. Bylo vyrobeno také několik speciálních jednoúčelových stavebních strojů dle konkrétních požadavků zákazníků. V roce 2001 se naše společnost kompletně přestěhovala do nově postaveného vlastního kancelářského a výrobního areálu o rozloze více než 6000 m2.

Při vývoji vlastních výrobků je využíván nejmodernější hardware a software. Pro řízení celé firmy je aplikován jednotný informační
systém, a to od předvýrobních etap až po expedici a následný záruční a pozáruční servis.

CERTIFIKOVANÝ VÝROBNÍ PROVOZ

Firma v roce 2003 zavedla pro všechny své činnosti systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 a v následujícím roce pro něj získala certifikát.
V roce 2012 firma získala certifikát pro svařování dílů podle normy ČSN EN ISO 3834-2.
Ve společnosti DAVON jsou implementovány rovněž systémy enviromentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001,  managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001 a managementu hospodaření s energií podle ČSN ISO 50001.
To vše s cílem uspokojovat stále náročnější požadavky zákazníků a dodávat vždy kvalitní, spolehlivé a bezpečné výrobky s dobrým výkonem a komfortní obsluhou.

Více o společnosti

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU

Název projektu: Snížení energetické náročnosti provozu společnosti DAVON, s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000885
Program: OP PIK Úspory energie – I. Výzva
Náplň: Předmětem předkládaného projektu je energetická optimalizace ve společnosti DAVON, s.r.o. v Uničově. Během realizace projektu se budou provádět tři hlavní aktivity, a to optimalizace nákladů na vytápění areálu, zvýšení efektivity nakládání s energiemi v oblasti ohřevu teplé užitkové vody (TUV) a osvětlení. V neposlední řadě bude projekt zaměřen na zvýšení podílů spotřeby energie z obnovitelných zdrojů energie pomocí instalace FVE.
Termín realizace: 01/2016 – 6/2017

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj

Zpráva