MINA MINISTRO HALES (MMH)

Země / Country: Chile
Lokace / Location: 5 km severně od Calamy v poušti Atacama, lom původně známý jako Mansa Mina
5 km north of Calama, Atacama desert, originally knovn as Mansa Mina mine
Odhadovaná velikost zdoje /
Estimated resorces:
1,3 miliardy tun
1.3 bilion tons
Plánovaná roční výroba /
Annual production:
190000 tun mědi a 300 tun stříbra /
190000 tons of copper and 300 tons of silver
Zákazník / Customer:: ThyssenKrupp Industrial Solution AG
Konečný uživatel / Final User: CODELCO – Corporatión Nacional Del Cobre De Chile
Rok / Year: 2012
Rozbíjecí zařízení / Rockbreaker boom system: RK 6155
Hydraulický agregát / Power Unit: HA 75 R
Hydraulické kladivo / Hydraulic hammer: Atlas Copco HB 2000 DP
Maximální horizontální dosah / Max.horizontal reach: 15.55 m
Maximální vertikální dosah / Max.vertical reach: 12.20 m

Seznam všech referencí na vyžádání

A list of all references on request

Zpráva